LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 17/07/2017 đến 23/07/2017

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai 17/07/2017

  - 7h30 (từ 17-19/7): Họp HĐND tỉnh: Đ/c Quyên (xe 97A-0246)

  - 7h30: Báo cáo tại lớp Bồi dưỡng CBQL tại TT GDTX tỉnh: Đ/c Hương

  - 8h00: Khai mạc lớp tập huấn môn Tiếng Anh đối với giáo viên Tiểu học tại trường DL Hùng Vương: Đ/c Đào Sen + QĐ (xe 97A-0246)

   

  - 14h00: Duyệt thi đua năm học 2016-2017 cơ quan Sở: Hội đồng thi đua cơ quan Sở (PH số 01)

  - 14h00: Họp tại UBND tỉnh: Đ/c Sen (xe 97A-0246)

Thứ Ba 18/07/2017

  - 8h00: Họp đoàn công tác đi học tập tại Cửa lò, Nghệ An: Theo QĐ: PH số 2

  Thứ Tư 19/07/2017

    - 15h00: Họp Ban Giám đốc: PH số 1

   Thứ Năm 20/07/2017

    - 7h30: Duyệt tuyển sinh các trường HN80, T78, VC Việt Bắc: Đ/c Hương+QĐ: PH số 2

    - 7h30 (cả ngày): Học tập, quán triệt NQHN lần thứ năm BCH TW tại Đảng ủy CCQ tỉnh: Các đ/c Phó GĐ Sở (xe 97A-0246)

    - 8h00: Họp tại UBND tỉnh: Đ/c Quyên (xe 97A-6789)

     

    - 14h00: Duyệt tuyển sinh NT Pác Nặm: Đ/c Hương+QĐ: PH số 2

    - 14h30: Họp Hội đồng TĐKT ngành GD: Đ/c Quyên+QĐ: PH số 1

   Thứ Sáu 21/07/2017

    - 7h15: Dự Lễ dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang LS Phủ Thông: Đ/c Du (xe 97A-0246)

    - 7h30: Duyệt tuyển sinh NT Chợ Đồn, NT Chợ Mới: Đ/c Hương+QĐ: PH số 2

    - 8h00: Họp BTC, BCV lớp BDTX cho CBQL, GV MN: Đ/c Sen+QĐ: PH số 1

    - 14h00: Duyệt tuyển sinh NT Ngân Sơn: Đ/c Hương+QĐ: PH số 2

   Thứ Bẩy 22/07/2017

    - 9h00: Họp tại UBND tỉnh: Đ/c Quyên + TCCB (xe 97A-6789) 

    - 19h30: Dự Lễ cầu siêu tưởng niệm AHLS tại Nhà Văn hóa tỉnh: Đ/c Sen (xe 97A-0246)

   Chủ nhật 23/07/2017